Asmens įgytų kompetencijų, siekiant kvalifikacijos, vertinimo vykdymo grafikas

Mokymo programos pavadinimas Mokymo programos kodas Vertinimo data Vertinimo laikas Vertinimo vieta
Kirpėjo modulinė profesinio mokymo programa T-32101202 2023-07-20 Teorinės dalies (žinių) 09:00 K. Baršausko g. 68, Kaunas
Kirpėjo modulinė profesinio mokymo programa T-32101202 2023-07-25 Praktinės dalies (gebėjimų) 09:00 K. Baršausko g. 68, Kaunas