Asmens įgytų kompetencijų, siekiant kvalifikacijos, vertinimo vykdymo grafikas

Mokymo programos pavadinimas Mokymo programos kodas Vertinimo data Vertinimo laikas Vertinimo vieta
Kirpėjo modulinė profesinio mokymo programa T-32101202 2024-01-09 Teorinės dalies (žinių) 14:00 K. Baršausko g. 68, Kaunas
Kirpėjo modulinė profesinio mokymo programa T-32101202 2023-01-12 Praktinės dalies (gebėjimų) 09:00 K. Baršausko g. 68, Kaunas
Kirpėjo modulinė profesinio mokymo programa T-32101202 2024-01-26 Teorinės dalies (žinių) 09:00 Rinktinės g. 55, Vilnius
Kirpėjo modulinė profesinio mokymo programa T-32101202 2024-01-31 Praktinės dalies (gebėjimų) 09:00 Rinktinės g. 55, Vilnius